Drodzy klienci,

W związku z koniecznością dostosowania zasad dot. przetwarzania danych osobowych do wymogów RODO tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną, w której wskazujemy w jaki sposób Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z realizacją transakcji handlowych polegających na sprzedaży produktów i towarów będących w ofercie PIEKARNI CUKIERNI KAZIMIERZ SZALEWSKI (Administratora danych osobowych)

 

Klauzula informacyjna

PIEKARNIA CUKIERNIA KAZIMIERZ SZALEWSKI z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim, ul. Komierowska 19 NIP: 555-000-71-97 informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w celu realizacji transakcji handlowych polegających na sprzedaży produktów i towarów będących w ofercie PIEKARNI CUKIERNI KAZIMIERZ SZALEWSKI.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych, co oznacza w szczególności: -realizację transakcji handlowych, obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym powyżej jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych osobowych (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) — w celu wykonania transakcji sprzedaży, obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora danych osobowych podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, tłumaczenia, edukacyjne, fakturowania, archiwizacji, dystrybucji produktów z ofert PIEKARNI CUKIERNI KAZIMIERZ SZALEWSKI. Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje i organy, którym Administrator przekazuje dane osobowe uzyskane w wyniku współpracy.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania współpracy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. Wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Pani/Pana przysługuje prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do innego administratora.

Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PIEKARNI CUKIERNI KAZIMIERZ SZALEWSKI służy następujący adres Komierowska 19, 89-400 Sępólno Krajeńskie.

Pani/Panu przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych.